Rasmus student 12 Juni 2014

Rasmus går ut ellinjen från Thomasgymnasiet. Festligheter hela natten lång.